Konstali Helsenor © 2014 | Tlf. (+47) 04 111 | Faks: (+47) 21 01 24 76 | post@helsenor.no | Postadr.: Bryggegata 9 - 0250 Oslo.    Facebook
Konstali bemanning

Sertifikater

NS-EN ISO 9001:2008 Kvalitet
NS-EN ISO 14001:2004 Miljø
Revisjonsbevis - Revidert arbeidsgiver

Kvalitet
Konstali Helsenor er opptatt av kvalitet i alle ledd av virksomheten. Vi ønsker å imøtekomme våre kunders krav til kvalitet på de tjenestene vi leverer.

Kvalitetspolitikk:

  • Leie ut kvalifisert helse- og omsorgspersonell til kunder (innleier) som har lovpålagte og døgnkontinuerlige oppgaver innen pleie og omsorgssektoren
  • Legge til rette for samhandling og involvering mellom kunder (innleier), megler (utleier og arbeidsgiver) samt vikarer (arbeidstaker) – slik at utleie skjer i tråd med kundens spesifikasjon
  • Selskapet forplikter seg til å oppfylle myndighetskrav som er satt for utleier, og samarbeide med kunde (innleier) om å oppfylle de myndighetskrav som gjelder for både utleier og innleier
  • Bidra til å bygge en kvalitetsbevisst kultur og fremme felles forståelse mellom ledelse, meglere og vikarer, av de kvalitetsprosesser som gjelder i forhold til utleie av helse- og omsorgsvikarer
  • Sikre at alle kvalitetsprosesser dokumenteres elektronisk samt vedlikeholdes og videreutvikles på en systematisk og helhetlig måte

Miljø
Konstali Helsenor jobber aktivt i alle ledd av virksomheten for at miljøhensyn skal bli ivaretatt.

Miljøpolitikk:

  • Bidra til at selskapets flyreiser reduseres til et minimum, slik at CO2 belastningen blir så lav som mulig
  • Bidra til at selskapets kontor drives papirfritt, slik at belastningen på det ytre miljø blir så lav som mulig


Gjennom kontrollmedlemskap i Grønt punkt stiller vi krav til våre leverandører. Mer om miljøansvar på www.grontpunkt.no