Problem

Offentlige oppdragsgiveres brudd på innkjøpsregelverk og avlønning av innleide bedre enn avlønning av sine egne.

Konsekvens i form av luksusbyråers gevinst: MNOK 200 i omsetning, MNOK 50 i resultat

proff.no

Konsekvens i form av faren for velferdskollaps

Leverandørenes strategi i møte med ovennevnte problem

  • Luksusbyråene konkurrer på sykepleier-lønn og unngår offentlige anskaffelser
  • Anbudsbyråene – herunder følgende med mer enn ti rammeavtaler: Konstali Helsenor, Dedicare, Ecura, Seie, Centric, Focus, Vacant, Reflect, Nordic Care, Randstad og Läkarleasing - konkurrerer på å delta i offentlige anskaffelser

Epostene som gjør at ordførere og kommunedirektører nå rydder opp

Markedets respons, noen eksempler

  1. Bydel Nordstrand, Oslo
  2. Hyllestad kommune
  3. Halden kommune

Årlig anbudsrate

  • 9 konkurranser gjennomført per august 2022
  • 14 konkurranser gjennomført per august 2023

Den beste helsebemanningskonkurransen

Tips