Problem

Offentlige oppdragsgiveres brudd på innkjøpsregelverk og avlønning av innleide bedre enn avlønning av sine egne.

Konsekvens i form av luksusbyråers gevinst: MNOK 200 i omsetning, MNOK 50 i resultat

proff.no

Konsekvens i form av faren for velferdskollaps

Leverandørenes strategi i møte med ovennevnte problem

Følgende helsebemanningstilbydere har mer enn ti rammeavtaler: Konstali Helsenor, Dedicare, Ecura, Seie, Centric, Focus, Vacant, PacuraMed, Nordic Care, Randstad og Läkarleasing. Altså konkurrerer de ikke på sykepleierlønn, men på å delta i offentlige anskaffelser (konkurrerer de på sykepleierlønn, vil de grunnet for høy pris tape offentlige anskaffelseskonkurranser)

Epostene som gjør at ordførere og kommunedirektører nå rydder opp

Markedets respons, noen eksempler

  1. Bydel Nordstrand, Oslo
  2. Hyllestad kommune
  3. Halden kommune

Årlig anbudsrate

  • 2022: 16 tildelingsbrev
  • 2023: 27 tildelingsbrev

Den beste helsebemanningskonkurransen

Tips