Aktsomhetsvurdering

Ønsker du mer informasjon om hvordan Konstali Helsenor håndterer potensielle negative konsekvenser på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold etter åpenhetsloven?
Informasjonskrav kan fremmes via epost