Sertifikater

NS-EN ISO 9001:2015 Kvalitet
NS-EN ISO 14001:2015 Miljø
Revisjonsbevis - Revidert arbeidsgiver

Kvalitet
Konstali Helsenor er opptatt av kvalitet i alle ledd av virksomheten. Vi ønsker å imøtekomme våre kunders krav til kvalitet på de tjenestene vi leverer.

Kvalitetspolitikk:

  • Leie ut kvalifisert helse- og omsorgspersonell til kunder (innleier) som har lovfestede og døgnkontinuerlige oppgaver innen pleie og omsorgssektoren

  • Legge til rette for samhandling og involvering mellom kunder (innleier), megler (utleier og arbeidsgiver) samt vikarer (arbeidstaker) – slik at utleie skjer i tråd med kundens spesifikasjon

  • Selskapet forplikter seg til å oppfylle lovfestede krav som er satt for utleier, og samarbeide med kunde (innleier) om å oppfylle de lovfestede krav som gjelder for både utleier og innleier

  • Selskapet forplikter seg også til å tilfredsstille øvrige intersseparters behov og forventninger

  • Bidra til å bygge en kvalitetsbevisst kultur og fremme felles forståelse mellom ledelse, meglere og vikarer, av de kvalitetsprosesser som gjelder i forhold til utleie av helse- og omsorgsvikarer

  • Selskapet vil drive kontinuerlig forbedringsarbeid innenfor kvalitet og miljø

  • Sikre at alle kvalitetsprosesser dokumenteres elektronisk samt vedlikeholdes og videreutvikles på en systematisk og helhetlig måte

Miljø
Konstali Helsenor jobber aktivt i alle ledd av virksomheten for at miljøhensyn skal bli ivaretatt.

Miljøpolitikk:

  • Bidra til at selskapets flyreiser reduseres til et minimum, slik at CO2 belastningen blir så lav som mulig

  • Bidra til at selskapets kontor drives papirfritt, slik at belastningen på det ytre miljø blir så lav som mulig

  • Sikre at selskapets prosedyrer for forebygging av forurensning dokumenteres elektronisk og vedlikeholdes og videreutvikles på en systematisk og helhetlig måte


Gjennom kontrollmedlemskap i Grønt punkt stiller vi krav til våre leverandører. Mer om miljøansvar på www.grontpunkt.no