Konstali bemanning
Konstali Helsenor © 2014 - 2023 | Tlf. (+47) 04 111 | post@helsenor.no | Postadr.: Bryggegata 9 - 0250 Oslo.

Antall vikarer i Helsenors vikarbase

4 9 7 6 5